BEST SOLUTIONS | Module Packed System

TRIẾT LÝ KINH DOANH

  • Luôn đi tiên phong trong việc đổi mới và sáng tạo các giải pháp phần mềm;

  • Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng để đem đến những dịch vụ tốt nhất;

  • Môi trường làm việc thuận lợi, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng và sống có trách nhiệm;

LĨNH VỰC KINH DOANH

  • Phát triển và cung cấp các Giải pháp hệ thống phần mềm đóng gói (Module Packed System) trong lĩnh vực Giáo dục và Doanh nghiệp;

  • Dịch vụ tư vấn, thiết kế và thi công hạ tầng Hệ thống Công nghệ thông tin;

  • Tổ chức Đào tạo và Phối hợp phát triển Công nghệ cho Cộng đồng CNTT;

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

  • Tập trung phát triển nền tảng công nghệ, nâng cao hệ thống hạ tầng;

  • Đầu tư vào các công nghệ được phát triển trên nền tảng WebApp, SMAC, IoT, BigData và AI;

  • Hướng tới phát triển các hoạt động dành cho Cộng đồng công nghệ, từ đó xây dựng hệ sinh thái Kinh doanh và Công nghệ bền vững;

GIẢI PHÁP - DỊCH VỤ

BEST SOLUTIONS cung cấp các giải pháp Hệ thống phần mềm đóng gói (Module Packed System) nhằm giải quyết các bài toán về hệ thống công nghệ thông tin (MIS) trong các ngành Giáo dục và Doanh nghiệp

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU