BEST SOLUTIONS | Module Packed System

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

 • Tên thường gọi: Giáo dục điện tử (ELEARNING)
 • Người sáng lập: Anh Đỗ Bá Cường - Anh Trương Minh Tuấn và cộng sự
 • Chịu trách nhiệm: Công ty TNHH BEST SOLUTIONS
 • Năm thành lập: 22 Dec, 2017
 • Slogan: GIÁO HỌC TRONG TẦM TAY
 • webSite: ATGROUP.ASIA
MỤC TIÊU DỰ ÁN

 • Xây dựng Giải pháp Elearning mang tính đột phá trong Giáo dục
 • Hướng Người học tiếp cận thông minh trong thời đại Công nghiệp 4.0
 • Xây dựng một Cộng đồng Giáo dục điện tử hướng đến xã hội học tập
TIẾN TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Chúng tôi cùng với Nhóm hệ sinh thái công nghệ để cùng nghiên cứu, trao đổi, xây dựng và triển khai các dự án đến người sử dụng; tạo tiền đề cho việc khởi nghiệp của nhóm trong giai đoạn tới

 • 2018.05: Lập trình các phân hệ LCMS, LMS trong hệ thống OTS

 • 2018.04: Xây dựng Layout hệ thống OTS với các phân hệ LCMS, LMS, CMS;
  OTS Elearning nhận được thông tin Công ty đầu tư vào cho Giải pháp

 • 2018.01 -> 2018.03: Phân tích bài toán và lên kế hoạch cho Giải pháp OTS Elearning

 • 2017.12.22: Tiếp cận dự án Elearning quốc tế và lên ý tưởng cho Giải pháp OTS Elearning