BEST SOLUTIONS | Module Packed System

GIỚI THIỆU

  • Tên thường gọi: Giáo dục điện tử (ELEARNING)
  • Người sáng lập: Công ty TNHH MTV BEST SOLUTIONS
  • Phụ trách chính: Nhóm Lập trình Công ty BEST SOLUTIONS
  • Năm thành lập: Dec, 2017
  • Slogan: GIÁO HỌC TRONG TẦM TAY